Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Rammeaftale 2015

Se materiale og alle de tilgængelige dokumenter vedrørende Rammeaftale 2015.

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15.oktober indgå en styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområder.

Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

(Læs mere i Styringsaftale 2015).

 

Filer til download

 • Styringsaftale 2015

 • Sagsfremstilling Rammeaftale 2015 Styringsaftale 2015

Bilag til styringsaftalen

 • Bilag 1 Rammeaft. Parter, Gensidige Forpligtelser Og Fælles Mål Og Principper

 • Bilag 2 Allonge Specialundervisning I Folkeskolen

 • Bilag 3 Takstaftale 2015

 • Bilag 4 Vejledning Til Standardkontrakter

 • Bilag 5 Standardkontrakt For Voksenområdet

 • Bilag 6 Standardkontrakt For Børneområdet

 • Bilag 7 Paragrafområder I Rammeaftalen For Det Spec. Social Og Undervisningsområde

 • Bilag 8 Oversigt Over Lands Og Landsdelsdækkende Tilbud Og Sikrede Afdelinger

Bilag til udviklingsstrategi 2015

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 1. juni indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet
skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder der skal arbejdes med i det pågældende år.

(Læs mere i Udviklingsstrategi 2015).

 

Filer til download

 • Udviklingsstrategi 2015

 • Tilbudsoversigeter Udviklingsstretegi 2015

 • Notat Vedr. Lands Og Landsdelsdækkende Tilbud Og Sikrede Afdelinger US 2015

Ministertema 2015

 • Særligt Tema Til Rammeaftalerne For 2015 – Anbragte Børn Og Unges Undervisning Og Uddannelse

Kontakt

Har du spørgsmål, eller fandt du ikke hvad du søgte? Så kontakt os i sekretariatet.

Arrangementer

Rammeaftale Sjælland afvikler en del arrangementer hen over året. Du kan altid se materiale og information fra arrangementerne her.