Spring navigationen over og gå direkte til indhold

PROJEKT OM UDVIKLING AF SPECIALISEREDE YDELSER

Projektet er en naturlig fortsættelse af arbejdet med at gøre de specialiserede tilbuds ekspertviden og ydelser mere tilgængelige.

Ydelseskataloget er et resultat af projektet; Behov for andre former for specialisering, som blev igangsat af styregruppen for rammeaftalen i Region Sjælland i 2017.

Projektet er en naturlig fortsættelse af arbejdet med at gøre de specialiserede tilbuds ekspertviden og ydelser mere tilgængelige herunder også at styrke dialogen mellem bestillere og udfører på det specialiserede socialområde i Region Sjælland. Formålet er at udvikle fleksible og målrettede enkeltydelser som et alternativ til et køb af en hel plads (til fuld takst).

Ydelseskataloget er nu sendt til alle kommuner i Region Sjælland og kataloget og den tilhørende proces vil blive evalueret i efteråret 2018.

Filer til download

  • Projekt Om Udvikling Af Specialiserede Ydelser 2017

  • Katalog For Specialiserede Ydelser På Autismeområdet Region Sjælland