Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Netværksgrupper

Under styregruppen er nedsat en række netværksgrupper, som arbejder på tværs af kommunerne og som kommer med input til rammeaftalens udviklingsstrategi og bidrager med faglig sparring mv. i forhold til styregruppen.

Grupperne er opdelt i permanente netværksgrupper med kontaktperson og tovholder. Du kan se kontaktpersoner og tovholdere for grupperne nedenfor.

Børn og unge

Kontaktperson i styregruppen:
Lene Magnussen, Holbæk

Tovholder i netværksgruppen:
Kristina Mikkelsen, Roskilde

Voksne handicappede (*)

Kontaktperson i styregruppen:
Erik Pedersen, Odsherred

Tovholder i netværksgruppen:
Rie Nielsen, Holbæk

Voksne sindslidende

Kontaktperson i styregruppen:
Allan Ruders, Guldborgsund

Tovholder i netværksgruppen:
Kurt Hjortsø, Roskilde

Specialundervisning og hjælpemidler (**)

Kontaktperson i styregruppen:
Thomas Knudsen, Slagelse

Tovholder i netværksgruppen:
Thomas Knudsen, Slagelse

(*) Voksne udviklingshæmmede, fysisk handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade.

(**) Netværksgruppen Specialundervisning og Hjælpemidler blev ultimo 2011 delt i to, så der på hjælpemiddelområdet var et netværk ledet af Holbæk Kommune. Specialrådgivningen i Holbæk varetager netværksaktiviteter ift. hjælpemidler efter aftale med de berørte kommuner.

 

Styregruppen har ligeledes nedsat en permanent økonomigruppe.

Økonomi

Kontaktperson i styregruppen:
Vini Lindhardt, Slagelse

Tovholder i netværksgruppen:
Povl Skov, Sekretariatet for Rammeaftale Sjælland
Annette Rost, Slagelse

Kontakt

Har du spørgsmål, eller fandt du ikke hvad du søgte? Så kontakt os i sekretariatet.

Styregruppen

Se hvem der er medlemmer af Styregruppen for Rammeaftale Sjælland.