Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Netværksgrupper

Under styregruppen er nedsat en række netværksgrupper, som arbejder på tværs af kommunerne og som kommer med input til rammeaftalens udviklingsstrategi og bidrager med faglig sparring mv. i forhold til styregruppen.

Grupperne er opdelt i permanente netværksgrupper med kontaktperson og tovholder. Du kan se kontaktpersoner og tovholdere for grupperne nedenfor.

Børn og unge

Kontaktperson i styregruppen:
Lene Magnussen, Holbæk

Tovholder i netværksgruppen:
Lisbeth Daugaard-Hansen, Holbæk

Voksne handicappede (*)

Kontaktperson i styregruppen:
Mille Schjoldan, Køge

Tovholder i netværksgruppen:
Petrine Andersen, Køge

Voksne sindslidende

Kontaktperson i styregruppen:
Mille Schjoldan, Køge

Tovholder i netværksgruppen:
Linda Marott Frederiksen, Ringsted

Specialundervisning og hjælpemidler (**)

Kontaktperson i styregruppen:
Bo Gammelgaard, Næstved

Tovholder i netværksgruppen:
Karen Sørensen, VISP, Næstved

(*) Voksne udviklingshæmmede, fysisk handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade.

(**) Netværksgruppen Specialundervisning og Hjælpemidler blev ultimo 2011 delt i to, så der på hjælpemiddelområdet var et netværk ledet af Holbæk Kommune. Specialrådgivningen i Holbæk varetager netværksaktiviteter ift. hjælpemidler efter aftale med de berørte kommuner.

 

Styregruppen har ligeledes nedsat en permanent økonomigruppe.

Økonomi

Kontaktperson i styregruppen:
Margrethe Kusk Pedersen, Slagelse

Tovholder i netværksgruppen:
Slagelse og rammeaftalesekretariatet

Kontakt

Har du spørgsmål, eller fandt du ikke hvad du søgte? Så kontakt os i sekretariatet.

Styregruppen

Se hvem der er medlemmer af Styregruppen for Rammeaftale Sjælland.