Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Afrapportering på to centrale udmeldinger om hhv. punktskrifts- og tegnsprogsindsatser.

Socialstyrelsen udsendte i oktober 2022 to centrale udmeldinger for målgrupperne: 1) børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og 2) børn og unge med varigt høretab.

Der er udarbejdet 2 afrapporteringer for kommunerne i Region Sjælland som styregruppen for rammeaftalen, K17 og KKR Sjælland har godkendt medio 2023.

Bilag

  • Centrale udmeldinger opsummering

  • Afrapportering på central udmelding vedr. punktskriftindsatser

  • Afrapportering på central udmelding vedr. tegnsprogsindsatser

Kontakt

Har du spørgsmål, eller fandt du ikke hvad du søgte? Så kontakt os i sekretariatet.