Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Standardkontrakt

Se de nationale voksenkontrakter og rammeaftale sjællands børne-ungekontrakter samt tilhørende vejledninger.

 

På styregruppemøde 26/3-2021 besluttede Styregruppen for rammeaftalen at lægge til grund at KL’s nationale standardkontrakter afløser rammeaftale sjællands standardkontrakter og at der snarest igangsættes implementering af de nationale voksenkontrakter i kommunerne. Voksenkontrakterne er i marts udsendt til kommunerne, hvor styregruppen for rammeaftalen anbefaler at KL’ nationale standardkontrakter afløser rammeaftale sjællands standardkontrakter og opfordrer kommunerne til snarest at tage de nationale voksenkontrakter i brug. Den nationale børne- og ungekontrakt forventes at kunne offentliggøres ultimo 2021/primo 2022. Indtil den nationale børne-og ungekontrakt er offentliggjort opfordres kommunerne fortsat til at anvende rammeaftale sjællands egne standardkontrakter.

Se de nationale voksenkontrakter og rammeaftale sjællands børne-ungekontrakter samt tilhørende vejledninger nedenfor. Bemærk at den nationale voksenkontrakt er todelt med en kontrakt til anvendelse på det offentlige område og en kontrakt til anvendelse på det private område.

”Standardkontrakterne på det specialiserede voksenområde er pr. 31/1-2022 udkommet i en version 1.1, som indeholder rettelser på baggrund af henvendelser fra en række kommuner. Version 1.1 af standardkontrakterne og den tilhørende vejledning indeholder rettelser i forhold til særligt tre punkter:

Opsigelsesvarsler: I forhold til opsigelsesvarsler er det præciseret, at de aftalte opsigelsesvarsler sker under hensyn til borgerens rettigheder jf. gældende lovgivning

Forsikringsforhold og ansvar for skader forvoldt af borgere: I forhold til skader forvoldt af borger er teksten præciseret for tilbud efter almenboliglovens § 105.

Dokumentation ang. boligdokument ved § 108 tilbud, er det præciseret, at leverandøren er forpligtet til at udarbejde et boligdokument til borgeren

Derudover er der sket mindre redaktionelle rettelser og præciseringer

Standardkontrakterne vil blive evalueret i løbet af første halvår 2022 med inddragelse af brugere af standardkontrakterne.”

National standardkontrakt på voksenområdet

  • Vejledning National Standardkontrakt Voksenomraadet Rammeaftale

  • National Standardkontrakt Voksenomraadet Ikke Rammeaftale

  • Vejledning National Standardkontrakt Voksenomraadet Ikke Rammeaftale

  • National Standardkontrakt Voksenomraadet Rammeaftale

Rammeaftale Sjællands standardkontrakt på børneområdet

  • Vejledning Rammeaftale Sjællands Standardkontrakt Børneområdet

  • Rammeaftale Sjællands Standardkontrakt På Børneområdet

Kontakt

Har du spørgsmål, eller fandt du ikke hvad du søgte? Så kontakt os i sekretariatet.

Arrangementer

Rammeaftale Sjælland afvikler en del arrangementer hen over året. Du kan altid se materiale og information fra arrangementerne her.