Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Standardkontrakt

Se de nationale voksenkontrakter og de nationale børne-ungekontrakter samt tilhørende vejledninger. Find standardkontrakter og vejledninger på siden her.

 

Rammeaftaleparterne og KL har i fællesskab udarbejdet standardkontrakter på det specialiserede voksenområde. Kontrakterne er endvidere udarbejdet i dialog med Selveje Danmark, LOS og Dansk Erhverv.

KL har i fællesskab med kommunale repræsentanter samt repræsentant fra rammeaftalesekretariaterne udarbejdet standardkontrakter på det udsatte børn- og ungeområde. Kontrakterne har været i høring hos relevante parter på området. Standardkontrakterne kan bruges til aftaler vedr. servicelovens § 52 stk. 3 nr. 4 i døgnophold for hele familien på en døgninstitution, jf. servicelovens §§ 66, aflastningsordning på institution jf. § servicelovens 53, stk. 3. nr. 5, jf. servicelovens § 66 samt 52, stk. 3 nr. 7 anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på anbringelsessted jf. servicelovens § 66. Standardkontrakterne og vejledningerne opdateres pr. 1. januar 2024, således de afspejler barnets lov, der træder i kraft 1. januar 2024.

KL anbefaler, at kontrakterne anvendes i forbindelse med alle nye køb på det specialiserede voksenområde og på det udsatte børne-ungeområde både mellem kommuner, mellem kommuner og regioner, mellem kommuner og private tilbud.

Formålet med standardkontrakterne er at skabe et sikkert, genkendeligt og juridisk bindende grundlag for samarbejdet mellem to parter omkring et konkret køb. Formålet med standardkontrakterne er m.a.o. at støtte op omkring et godt og gnidningsfrit samarbejde mellem køber og leverandør samt skabe gennemsigtighed i forhold til indsats, pris samt de vilkår, der er gældende for såvel køber som leverandør.

Standardkontrakten tydeliggør de vilkår, der ved konkret køb gælder for såvel køber som leverandør, herunder betalingsfrister, opsigelsesvarsler, efterregulering ved lukning af pladser/tilbud mv.

Der findes en kontraktskabelon målrettet tilbud, som er omfattet af en rammeaftale på det sociale område (kommunale og regionale tilbud), og en kontraktskabelon målrettet tilbud, som ikke er omfattet af en rammeaftale (typisk private og selvejende tilbud).

På styregruppemøde 26/3-2021 besluttede Styregruppen for rammeaftalen at lægge til grund at KL’s nationale standardkontrakter afløser rammeaftale sjællands standardkontrakter. Voksenkontrakterne er i marts udsendt til kommunerne, hvor styregruppen for rammeaftalen anbefaler at KL’ nationale standardkontrakter afløser rammeaftale sjællands standardkontrakter og opfordrer kommunerne til anvende de nationale voksenkontrakter i brug.

Se de nationale voksenkontrakter og de nationale børne-ungekontrakter samt tilhørende vejledninger nedenfor. Bemærk at de nationale standardkontrakter er todelt med en kontrakt til anvendelse på det offentlige område og en kontrakt til anvendelse på det private område. Der findes kontraktskabeloner målrettet tilbud, som er omfattet af en rammeaftale (kommunale og regionale tilbud), og en kontraktskabelon målrettet tilbud, som ikke er omfattet af en rammeaftale (typisk private og selvejende tilbud).

NATIONAL STANDARDKONTRAKT PÅ VOKSENOMRÅDET

Filer til download

  • National Standardkontrakt Voksenomraadet Ikke Rammeaftale

  • Vejledning National Standardkontrakt Voksenomraadet Rammeaftale

  • National Standardkontrakt Voksenomraadet Rammeaftale

  • Vejledning National Standardkontrakt Voksenomraadet Ikke Rammeaftale

NATIONAL STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

Filer til download

  • Vejledning Til Standardkontrakt På Børneområdet Rammeaftale Vers

  • Vejledning Til Standardkontrakt På Børneområdet

  • Standardkontrakt På Børneområdet Udenfor Rammeaftalen

  • Standardkontrakt På Børneområet Rammeaftale

Kontakt

Har du spørgsmål, eller fandt du ikke hvad du søgte? Så kontakt os i sekretariatet.

Arrangementer

Rammeaftale Sjælland afvikler en del arrangementer hen over året. Du kan altid se materiale og information fra arrangementerne her.