Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Standardkontrakt

Se de nationale voksenkontrakter og rammeaftale sjællands børne-ungekontrakter samt tilhørende vejledninger.

 

På styregruppemøde 26/3-2021 besluttede Styregruppen for rammeaftalen at lægge til grund at KL’s nationale standardkontrakter afløser rammeaftale sjællands standardkontrakter og at der snarest igangsættes implementering af de nationale voksenkontrakter i kommunerne. Voksenkontrakterne er i marts udsendt til kommunerne, hvor styregruppen for rammeaftalen anbefaler at KL’ nationale standardkontrakter afløser rammeaftale sjællands standardkontrakter og opfordrer kommunerne til snarest at tage de nationale voksenkontrakter i brug. Den nationale børne- og ungekontrakt forventes at kunne offentliggøres ultimo 2021/primo 2022. Indtil den nationale børne-og ungekontrakt er offentliggjort opfordres kommunerne fortsat til at anvende rammeaftale sjællands egne standardkontrakter.

Se de nationale voksenkontrakter og rammeaftale sjællands børne-ungekontrakter samt tilhørende vejledninger nedenfor. Bemærk at den nationale voksenkontrakt er todelt med en kontrakt til anvendelse på det offentlige område og en kontrakt til anvendelse på det private område.

National standardkontrakt på voksenområdet

  • Vejledning National Standardkontrakt Voksenområdet Rammeaftale

  • Vejledning National Standardkontrakt Voksenområdet Ikke Rammeaftale

  • National Standardkontrakt Voksenområdet Rammeaftale

  • National Standardkontrakt Voksenområdet Ikke Rammeaftale

Rammeaftale Sjællands standardkontrakt på børneområdet

  • Vejledning Rammeaftale Sjællands Standardkontrakt Børneområdet

  • Rammeaftale Sjællands Standardkontrakt På Børneområdet

Kontakt

Har du spørgsmål, eller fandt du ikke hvad du søgte? Så kontakt os i sekretariatet.

Arrangementer

Rammeaftale Sjælland afvikler en del arrangementer hen over året. Du kan altid se materiale og information fra arrangementerne her.