Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Region sjællands rammeaftale på
det sociale område, det almene boligområde
og dele af specialundervisningen

Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen indgår hvert år en aftale, som sikrer kvaliteten og den nødvendige koordinering af tilbud inden for det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. På denne side finder du al information om rammeaftalen.

Rammeaftalen

Rammeaftalen er et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj, som sikrer en effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer.

Netværksgrupper

Netværksgrupperne arbejder på tværs af kommunerne og kommer med input til rammeaftalens udviklingsstrategi og bidrager med faglig sparring mv.

Projekter

Styregruppen for rammeaftalen i Region Sjælland i 2017 igangsætter projekter, som sikrer udvikling af fleksible og målrettede løsninger indenfor rammeaftalens områder.