Spring navigationen over og gå direkte til indhold

links til lovgivning på området

Her på siden har vi samlet relevante links i forhold til lovgivningen om Rammeaftale m.v.

Lovgivning


Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Gå til Retsinformations hjemmeside her ›


Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.

Gå til Retsinformations hjemmeside her ›


Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Gå til Retsinformations hjemmeside her ›


Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.).

Gå til Retsinformations hjemmeside her ›