Spring navigationen over og gå direkte til indhold

links til lovgivning på området

Her på siden har vi samlet relevante links i forhold til lovgivningen om Rammeaftale m.v.

Lovgivning


Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Gå til Retsinformations hjemmeside her ›


Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.

Gå til Retsinformations hjemmeside her ›


Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Gå til Retsinformations hjemmeside her ›


Bekendtgørelse af lov om social service.

Gå til Retsinformations hjemmeside her ›