Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Misbrugsområdet

Metodeudvikling, herunder evidens og effekt på misbrugsområdet.

Baggrund

'Metodeudvikling og herunder evidens og effekt på misbrugsområdet' er udpeget som fokusområde i Rammeaftale 2014 og efterfølgende er besluttet at etablere en klyngeorganisering som struktur for udviklingsarbejdet.

KKRs Styregruppe for Rammeaftalen har udpeget medlemmerne til Projektgruppen, der koordinerer og kvalificerer processen. Det konkrete arbejde er organiseret i 3 geografiske klynger:

Klynge Syd: Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved (Th), Stevns og Vordingborg,

Klynge Øst: Greve, Køge, Lejre, Roskilde (Th) og Solrød,

Klynge Vest: Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse (Th)
og Sorø.

Projektgruppen består af tovholderkommunerne Slagelse, Roskilde, Næstved
samt en kommune fra hver af klyngerne: Lejre, Guldborgsund, Holbæk

Projektgruppen har foranlediget vedlagte rapport om kvalitet og sammenhæng på misbrugs- området i region Sjælland. I rapporten gøres der status på om, og i hvilken grad, klyngekommunerne lever op til KLs 12 anbefalinger for en styrket misbrugsbehandling. Der gøres også status på om, og i hvilken grad, klyngeorganiseringen er en effektfuld samarbejdsform for udviklingsarbejdet på området. Rapportens analyse og konklusioner fokuserer på at indkredse områder der er særligt væsentlige og effektfulde at samarbejde om, når målet er at skabe øget sammenhæng i behandlingsindsatser og effektfuld metodeudvikling.

 

Rapportens resultater peger på

1. Klyngesamarbejdet vurderes at bidrage til udvikling, kvalitet og helhed på misbrugsområdet.

2. KL og KLs 12 anbefalinger vurderes at give klarhed og rumme udviklingsressourcer

3. Anbefalinger om samarbejdsområder for øget kvalitet og udvikling på misbrugsområdet:

A. Systematisk opfølgning på misbrugsbehandlingen: Opfølgning efter endt behandling har stor betydning for effekten af den gennemførte behandling.

B. Samarbejde om kompetenceudvikling: Samlet set er der stor synergi ressource- og udviklingsmæssigt for klyngerne i at samarbejde om metode og kompetenceudvikling.

C. Dokumentation og evaluering af indsatser: Det er en forudsætning for kontinuerlig kvalitets- og kompetenceudvikling på misbrugsområdet, at alle kommuner systematisk dokumenterer og evaluerer resultaterne af deres indsatser.

D. Politisk strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing: Der bør kontinuerligt arbejdes fokuseret og mangestrenget med tidlig opsporing, synlighed og tilgængelighed. E. Politisk strategi for sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen : Ligesom familie- og netværksorienteret behandling viser størst effekt, viser såkaldt multidimensionel sagsbehandling hvor flere forskellige aspekter af borgerens liv inddrages - familie, arbejde, uddannelse, fritid m.m. - gode resultater.

Rapporter

  • Rapport Om Kommunernes Misbrugsbehandling 2016

  • Kvalitet Og Sammenhæng På Misbrugsområdet I Region Sjælland 2014

  • Bilag A Klyngerapport Klynge Øst

  • Bilag B Klyngerapport Klynge Syd

  • Bilag C Klyngerapport Klynge Vest

  • Bilag D Kls 12 Anbefalinger På Misbrugsområdet

  • Bilag E Notat Afdækning Af Misbrugsområdet

  • Bilag F Kommissorium For Klyngesamarbejde

Kontakt

Har du spørgsmål, eller fandt du ikke hvad du søgte? Så kontakt os i sekretariatet.