Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fælles kommissorium

Styregruppen har den 6. maj 2011 vedtaget et kommissorium for netværksgruppernes arbejde.

Netværksgruppernes opgave er inden for hvert deres opgaveområde at give input til styregruppen, der kan understøtte styregruppens opgave med på de enkelte opgaveområder "at følge op på udvikling og kvalitet".

Netværksgrupperne bidrager til rammeaftalen ved at give faglige vurderinger af udviklingstendenser indenfor områderne, herunder af fremtidige behov.

Netværksgrupperne arbejder hen over året med fokusområder, der er udmeldt af styregruppen.

Netværksgrupperne fungerer desuden som forum for vidensdeling og som bindeled i koordinationen mellem kommunerne.

Netværksgrupperne laver hvert år en årsrapport.

Netværksgruppernes tovholdere er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af netværksgruppens arbejde.

Tovholderkommunen stiller sekretærbistand til rådighed for netværksgrupperne, medmindre andet aftales.

 

Filer til download

  • Kommissorium For Netværksgrupper

  • Skabelon For Årsrapport 2014 For Netværksgrupperne